Samenwerken / teambuilding

De kwaliteit van samenwerking hangt af van de onderlinge openheid tussen mensen die samen werken. Authenticiteit en open communicatie zijn sleutelbegrippen binnen ieder team. Hoe meer waardering we hebben voor onszelf en wat we doen, hoe authentieker we (durven) zijn en hoe meer we (durven) uiten wat we zelf ervaren. De kwaliteit van samenwerking hangt samen met de optelsom van de waardering van de mensen in het team voor zichzelf en anderen.

Het verbeteren van de samenwerking begint bij ‘iets’ dat de samenwerkende mensen bindt. De kwaliteit van dienstverlening, de onderlinge verhoudingen, de nieuwe manier van werken, enz. Van daaruit is het van belang dat iedere collega achter (nieuwe) afspraken staat. Een team is zo sterk als de zwakste schakel is een veelgehoord begrip. In de ware betekenis hiervan betekent dit dat iedereen doet wat afgesproken is. Met die kanttekening dat als iemand het niet doet, dan dit de verantwoordelijkheid / een reflectie is van de hele groep. Een afspraak is pas een afspraak als iedereen achter een afspraak staat vanuit vrije keus. Met andere woorden dat ieder teamlid zich realiseert wat een afspraak betekent voor hem / haar in de praktijk van alledag. En bereid is om dit aan te passen als dat van hem / haar gevraagd wordt.

Samenwerking gebaseerd op onderlinge waardering en acceptatie leidt tot meer openheid, gelijkwaardigheid, authenticiteit en plezier in werk.