Sparringspartner

In een gesprek als sparringspartner staan we stil bij een onderwerp, een probleem, een thema dat jou of jullie aandacht vraagt. Soms voor advies, veel vaker om samen te sparren of ‘gewoon’ te praten met elkaar. Met als doel om tot overwegingen, beslissingen, keuzes te komen die kloppen.

Kloppende keuzes zijn voor mij keuzes waar ik met hart en ziel achter sta, die ik doorleefd heb, waar ik vertrouwen in heb en verantwoordelijkheid voor wil nemen.

De ene keer vraagt dat om een uurtje en een andere keer om een aantal gesprekken. Sommige mensen vinden het prettig om periodiek stil te staan, anderen alleen wanneer zij het nodig achten. Iedereen heeft daarin z’n eigen manier / weg. En laten we dat vooral zo houden.