Omgaan met hoogsensitiviteit / hooggevoeligheid

De mens is een voelend wezen. Maar in de huidige wereld waar gevoel vaak wordt ontkent, lijkt het soms alsof gevoel niet mag bestaan. Als je dan stemmingen aanvoelt, emoties overneemt en je gevoeligheid je soms de baas lijkt te zijn, wat doe je dan. Veel mensen – zowel kinderen als volwassenen – passen zich aan naar wat ‘ze denken’ dat gevraagd wordt van hen. In plaats van de gevoeligheid als kracht te zien, doen ze er alles aan om het te ontkennen en / of te ontkrachten. Dit vraagt ongelofelijk veel energie waardoor hooggevoelige mensen vaak klagen over vermoeidheid en weinig energie.

In een sessie gaan we samen in gesprek hoe om te gaan met je hooggevoeligheid. Met als uitgangspunt om te ervaren en leren dat je gevoeligheid je kracht is. En dat juist de ontkenning er van zoveel energie vraagt. Naast inzicht staan we ook veel stil bij de praktische kant van wat het voor jou betekent om op een andere manier om te gaan met je hooggevoeligheid.