Gespreksvoering

Iedereen heeft 1 of meerdere gesprekken die hem of haar zijn bijgebleven. Vaak is dat een zin, een gevoel, een woord. Altijd is het een moment waarop de gesprekspartner iets deelde wat hij of zij doorleefd had, een eigen ervaring. Authenticiteit. Leren gesprekken te voeren is (opnieuw) leren communiceren vanuit wie we werkelijk zijn. En om verbinding te maken met wie de ander werkelijk is. Zonder regels. Waarbij de ontmoeting centraal staat. Doordat je echt bent en daarmee de ander inspireert om dat ook te zijn. En vice versa.

En leren jezelf zijn houdt nooit op. Iedereen in de wereld heeft rollen, overtuigingen en idealen aangenomen die niet van binnenuit komen. Aan iedereen is het de keuze om hier al dan niet naar te willen kijken. De ervaring leert dat hoe authentieker we zijn in onze gespreksvoering, hoe groter de kans dat de ander doet of gaat doen waarvan wij ervaren hebben dat het werkt. Niet omdat wij het zeggen, maar omdat de ander zich geïnspireerd voelt door ons omdat wij onze ervaringen hebben willen delen.