Feedback geven en ontvangen

De letterlijke betekenis van feedback is het ‘terug voeden’. Met andere woorden, de intentie van feedback geven is om iemand iets aan te reiken met de intentie om iemand te laten groeien. Van belang is dat we loslaten wat de ander er mee doet. Dat is – volledig – aan de ander. Wat in de praktijk veel gebeurd is dat we iemand wijzen op zijn of haar ‘fouten’ met de (onuitgesproken) verwachting dat hij of zij hier (direct) iets mee doet. Als dit dan niet gebeurt dan raakt de feedbackgever nog wel eens gefrustreerd. Wat alles zegt over de intentie waarmee de feedback gegeven is. Dit kan leiden tot gespannen verhoudingen tussen feedbackgever en -ontvanger. Acceptatie, begrip en toestaan zijn belangrijke aspecten binnen feedback geven en ontvangen.

Als we (leren) accepteren dat we allemaal onze eigenĀ unieke waarde vertegenwoordigen dan is het ook logisch dat we vanuit dit unieke stuk iedereen kunnen voeden en dat iedereen ons kan voeden. Het is aan ons allemaal om al dan niet te kiezen om te leren van anderen en om te accepteren dat anderen van ons kunnen leren.