Executive coaching

Bij Executive coaching gaan we in gesprek over een onderwerp dat je zelf aandraagt. Executive coaching onderscheidt zich van coaching door je bewust te maken van de impact op anderen van de keuzes die je maakt in een leidinggevende rol. Het maakt keuzes niet meer of minder belangrijk dan die van anderen, maar het effect van de keuzes heeft op meer mensen invloed dan die van anderen. Hierdoor is de verantwoordelijkheid en het belang voor het maken en communiceren van authentieke keuzes groter.

Ook het belang van authentiek samenwerken in een team van leidinggevenden is cruciaal. De openheid, de sfeer, het vertrouwen en het plezier van een team mensen is een reflectie van de leidinggevende en die van zijn of haar collega’s.

Het aantal gesprekken hangt af van het onderwerp en de behoefte. In de regel varieert het tussen de 4 en 8 gesprekken.