Coaching

Een coachingssessie helpt je om in contact te komen met je eigen antwoorden. Hoe we samen tot de antwoorden komen is iedere keer anders. Een luisterend oor, inzicht, een spiegel, praktische tips, etc. De constante factor is de ruimte en openheid die je geboden wordt. Zonder oordeel gaan we in gesprek. Met de intentie om in contact te komen met jouw antwoorden op de vraag of vragen waarvoor je komt. De ene keer lukt dat in een gesprek, een andere keer zijn er twee of meer gesprekken nodig. In onderling overleg bepalen we het aantal keer.