Coaching & Training

Floris van der Schot – Coaching & Training inspireert om het welzijn van mensen te bevorderen. Op alle gebieden: studie, werk, relatie(s), gezondheid, etc. Hoe dat er uit ziet is voor iedereen verschillend en ook nog eens voor iedereen continue in beweging. De rode draad in alle activiteiten van Floris van der Schot – Coaching & Training zijn de echtheid, de oprechtheid, de openheid, de toewijding en de passie om bij te dragen aan ieder mens. Als individu of als onderdeel van een grotere groep mensen. Door onder andere te luisteren, door uit te leggen, door een spiegel voor te houden, door te bevestigen, door vragen te stellen en/of te behandelen.

Floris van der Schot – Coaching & Training werkt vanuit het weten dat iedereen zelf de antwoorden al heeft. Simpel gezegd ondersteun ik om (weer) in contact te komen met die antwoorden. Dat doe ik door mensen ruimte en vertrouwen te geven om op een dieper niveau te verbinden met zichzelf en anderen. Om te laten ervaren dat je jezelf kan vertrouwen. Want:

Hoe trouwer we zijn aan onszelf, hoe minder afhankelijk we zijn van erkenning en waardering van de buitenwereld.

Bovenstaande laat zien hoe belangrijk het is om stil te staan bij de waarde van wie we zijn en wat we doen. Door dit te erkennen en te waarderen groeit onze eigenwaarde. Alles waar we energie aan besteden groeit… Aan ons de keuze of we in ons dagelijks leven die momenten inbouwen.

Iedereen heeft de ervaring dat waardering energie oplevert. Maar veel minder mensen realiseren zich dat het niet waarderen van onszelf en anderen (heel veel) energie van ons vraagt. Floris van der Schot – Coaching & Training ondersteunt mensen en teams om zich hiervan bewust te worden en draagt op een praktische en luchtige manier bij om andere keuzes te maken.